MENU

Аналітична нотатка щодо технічного огляду агротехніки
1. Законодавче підгрунтя 
 
1.1. Базові засади 

У тексті базового документу, яким визначається порядок здійснення обов‘язкового технічного контролю агротехніки – Постанови Кабінету Міністрів України № 1201 від 16 листопада 2011 року "Про затвердження Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів", надається посилання на Закон України "Про дорожній рух" як основний закон, на реалізацію положень якого прийняті відповідні підзаконні акти Кабінету міністрів України і Міністерства аграрної політики і продовольства України. 

1.2. Історія

1.2.1. Трансформація змісту Закону України "Про дорожній рух" 

Закон України "Про дорожній рух" був прийнятий 30 червня 1993 року. Від початку стаття 34 цього закону "Реєстрація та облік транспортних засобів" передбачала, що реєстрація та облік стосується тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів незалежно від форм власності, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування здійснюється Міністерством сільського господарства і продовольства України.

Норм стосовно проведення обов‘язкового технічного контролю агротехніки в Статті 35, яка тоді називалася "Державний технічний огляд транспортних засобів", в початковій редакції закону не було.

Редакція статей 34 та 35 Закону України "Про дорожній рух" була кардинально змінена в 16 листопада 2008 року на основі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Відтоді для агротехніки був введений державний технічний огляд, а здійснення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів покладалося на уповноважений орган Міністерства аграрної політики України.

1.2.2. Реєстрація агротехніки

Чинна редакція Закону України "Про дорожній рух" передбачає два напрями реєстрації транспортних засобів – державну та відомчу. 

Агротехніка підлягає відомчій реєстрації та обліку, яка стосується транспортних засобів органів державної влади, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Зокрема, за відомчу реєстрацію "тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів відповідає Міністерство аграрної політики та продовольства України". Ця норма була введена в дію 16 жовтня 2012 року (стаття 34 "Реєстрація та облік транспортних засобів").

1.2.3. Обов‘язковий технічний огляд

В статті 35 "Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів" зазначається, що обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Ця стаття була введена в дію 16 жовтня 2012 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів", яким фактично навколо профільних органів виконавчої влади створювалось потужне поле "біля-владних" ринкових структур. Надання послуг із обов‘язкового технічного контролю було лише одним із його елементів.

1.3. Підзаконні акти

Попри те, що базовий Закон України "Про дорожній рух" аж до осені 2008 року не вимагав проведення обов‘язкового технічного огляду агротехніки, перший нормативний документ щодо технічного огляду агротехніки набрав чинності ще 21 вересня 1994 року. Це були Правила проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України № 256 від 21 вересня 1994 року.

Посилання на норми базового закону ця постанова не містила, однак зазначала, що Правила є обов'язковими для міністерств, відомств, підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності і для громадян - власників тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів, що зареєстровані в інспекціях Держтехнагляду.

Наступним документом у сфері техогляду агротехніки став Порядок проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 403 від 28 квітня 2009 року. Він визначав процедуру проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, зареєстрованих у встановленому порядку Державною інспекцією по нагляду за технічним станом машин.

Однак якщо два вищезгадані документи не мали під собою підґрунтя на рівні закону і потенційно могли бути піддані сумніву як ініціатива відповідних підрозділів виконавчої гілки влади, то нині чинна Постанова Кабінету Міністрів України № 1201 від 16 листопада 2011 року, яка встановлює Порядок здійснення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, є певною мірою "повноцінною", оскільки ґрунтується на нормах закону "Про дорожній рух".

На реалізації норм цієї постанови Міністерство аграрної політики та продовольства України видало Наказ № 643 від 22 листопада 2011 року "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів".

Цими двома документами фактично вибудовується дворівнева система державного контролю: 

1) за станом агротехніки - тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, зареєстрованими їх власниками в інспекціями державного технічного нагляду - щодо їх справності та придатності до експлуатації або щодо неможливості такої експлуатації (Постанова КМУ №1201)

2) за суб'єктами господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль відповідної техніки – щодо дотримання ними вимог у сфері технічного нагляду (Наказ МінПіП №643).

2. Логіка законодавства

2.1. Чи можна вважати пересування сільгосптехніки по полям дорожнім рухом? 

 
Частина 1 статті 35 Закону України "Про дорожній рух" – "Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів" - встановлює, що обов'язковому технічному контролю підлягають транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані у відповідних підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху. Разом з тим визначення терміну "Дорожній рух" цей закон не містить

Визначення, яке надає Великий тлумачний словник сучасної української мови і Вікіпедія - , визначає дорожній рух як "процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.

Визначення терміну "дорога" Закону України "Про дорожній рух" також не містить. Однак міжнародна Конвенція про дорожній рух, підписана у Відні 8 листопада 1968, до якої свого часу приєдналася Україна, визначає, що термін "дорога" означає всю полосу відводу будь-якої дороги або вулиці, відкритої для руху. 

Стаття 14 Закону України "Про дорожній рух" встановлює, що учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів.

Звичайно, деякі засоби сільгосптехніки інколи пересуваються вулицями села. Однак основний час їх функціонування і основні пересування відбуваються у полі. Звичайно, з натяжкою можна вважати, що поле може грати роль "іншого місця для перевезення вантажів". Однак вважати пересування техніки по полям дорожнім рухом у його визначенні, наведеному в законодавстві та в тлумачних словниках, навряд чи коректно.

2.2. Як часто трапляються ДТП через незадовільний технічний стан сільгосптехніки?

Дані дослідження наукового співробітника ДНД центру безпеки дорожнього руху та діяльності ДПС місцевої міліції МВС України Володимира Еннанова свідчать про те, що:

1) через помилкові дії людини виникає 60–70% ДТП,

2) через незадовільний стан доріг і невідповідність дорожніх умов характеру руху – 20–30% ДТП,

3) через технічні несправності автомобіля – 10–15% ДТП.

Незадовільний технічний стан транспортних засобів стоїть на 3-му місці серед причин ДТП. 

Основну офіційну та статистичну інформацію стосовно ДТП, структуровану по 40 параметрам, регулярно надає Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем департаменту ДАІ МВС України http://www.sai.gov.ua/ua/people/5.htm. В системі обліку цієї організації існує параметр структуризації "порушення вимог правил дорожнього руху з боку погонича тварин", однак в жодній з категорій технічні несправності сільгосптехніки як причина ДТП не зазначені. Це свідчить про мізерність відсотку порушень правил дорожнього руху та ДТП за участю технічно несправної сільгосптехніки.

2.3. Чи можна довіряти Закону України "Про дорожній рух"?

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень" від 5 липня 2011 року до Закону України "Про дорожній рух" були внесені правки до Статті 35 - Обов'язковий технічний контроль транспортних засобів.

Цим законом одна з основних категорій учасників дорожнього-транспортних пригод - легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи та напівпричепи до них, мотоцикли, та інші подібні транспортні засоби, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни виключена з переліку об‘єктів, які підлягають обов‘язковому технічному контролю.

Преамбула до Закону України "Про дорожній рух" стверджує, що він визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою створення безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного середовища. Відміна технічного контролю щодо ключових учасників дорожньо-транспортного руху – легкових та вантажних автомобілів і посилення вимог до його другорядних учасників, якими є сільгосптехніка конфліктує з елементарною логікою.

Цим самим сумнів ставиться сама мета закону, створюється враження, що зімни до закону спрямовані не на вдосконалення регулювання дорожнього руху, а на створення ринків навколо владних послуг.

3. Вплив на сільгоспвиробника

Проведення технічного огляду сільгосптехніки і утримання її в належному стані є невід‘ємною частиною ефективного господарювання.

Спілкування Аналітичного центру з членам Аграрного союзу України - господарствами, які мають в оренді землю і її обробляють, свідчить про те, що реальні сільгоспвиробники не тільки регулярно опікуються станом парку техніки, але й при будь-якій нагоді намагаються його оновити, купляючи сучасні екологічно безпечні машини. Хіба що нерозвиненість фінансових інструментів розвитку активів сьогодні не дозволяє їм це робити в потрібних масштабах.

Розуміючи значення техніки в сільгоспвиробництві, керівники підприємств витрачають належні кошти на її технічну підтримку, проводять профілактику техніки, перевіряють її дієздатність перед використанням у виробництві.

Витрати на технічне переозброєння сільгосппідприємств лягають на собівартість їх продукції. З точки зору фінансів господарства ведуть облік амортизації сільгосптехніки, використовують кошти, у тому числі те, які акумулюються ними на спецрахунках з ПДВ на підтримку у робочому стані старої та закупівлю нової техніки.

Обов'язковий відомчий технічний контроль сільгосптехніки на сучасному етапі розвитку приватних господарств є неприроднім та зайвим. 

4. Рекомендації 

4.1. Рівень надання пропозицій

 
Оскільки передумовою видання підзаконних актів - Постанови Кабінету Міністрів України № 1201 від 16 листопада 2011 року та Наказу міністерства аграрної політики № 643 від 22 листопада 2011 року є норма статті 35 Закону України "Про дорожній рух", намагання змінити ситуацію як на рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України, так і на рівні Кабінету міністрів України є марною тратою зусиль та часу. Зміни та доповнення потрібно вносити на рівні закону. 

4.2. Зміст пропозицій

Сільгосптехніка виявилася майже єдиним об‘єктом, для якого в законі зазначається необхідність проведення обов‘язкового технічного контролю. Іншим таким об‘єктом є транспортні засоби військових формувань, органів МВС, прикордонної служби, служби спеціального зв‘язку та оперативно-рятувальної служби. Фактичне прирівнювання сільгосптехніки до цієї категорії техніки виглядає дивно. 

Тож текст статті 35 Закону України "Про дорожній рух" потрібно змінити у відповідності до пропозицій Аграрного союзу України, які надаються у додатку.

 
4.3. Адресація пропозицій. 

Пропозиції щодо виключення сільгосптехніки із загалу транспортних засобів відносно яких має вестися обов‘язкових технічних контроль варто надати до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв‘язку, а саме до його Підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства.

Інформація про комітет

 
 

Склад комітету

Секретаріат комітету: 

Завідувач секретаріату Кучерук Сергій Адамович

Тел: (044) 255-34-60, Факс: (044) 255-33-53, Ел.пошта: kucheruk@rada.gov.ua

Заступник завідувача секретаріату Білан Володимир Іванович

Тел: (044) 255-34-47, Факс: (044) 255-39-16, Ел.пошта: vbilan@rada.gov.ua


Джерело: http://www.auu.org.ua/analiticnij-centr/analiticna-notatka-2
Категорія: Статті друковані | Додав: evgeniu (29.02.2016)
Переглядів: 244 | Теги: аналітика, технічний огляд, Агротехніка | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar